Chempionat Sverdlovskoy oblasti (goleada.ru)
Russland

Chempionat Sverdlovskoy oblasti (goleada.ru)